Etterutdanning

Akuttmedisinsk eldreomsorg

Etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg styrker helsepersonell sin kompetanse i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

Publisert: 30. mar. 2022 | Oppdatert: 03. jul. 2024
To sykepleiere og en dukke.

Om etterutdanningen

​​Etterutdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere ansatt i alle deler av eldreomsorgen. Helsepersonell ansatt ved sykehus, legevakt eller ambulanse kan også ha nytte av etterutdanningen.

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

Fokus i undervisningen vil være på å gjenkjenne tegn til sykdomsforverring, sette i verk riktige tiltak til rett tid og mestre aktuelle prosedyrer.

Etisk refleksjon vedrørende blant annet behandling versus overbehandling vil være sentralt under etterutdanningen.

Forelesere ved etterutdanningen er spesialsykepleiere, med lang klinisk erfaring, og overlege i anestesi og palliasjon. I tillegg innhenter vi forelesere med annen relevant fagbakgrunn.

Se hele fagplanen her

Kommende kull

Hvordan foregår undervisningen?

Etterutdanningen er delt i to deler, der del 1 er digital og del 2 er fysisk.

Den digitale delen foregår på læringsplattformen Canvas og vil være en kombinasjon av forelesninger, tekst og interaktive quiz. Verdighetsenteret er opptatt av at læring skapes i samspillet mellom underviser og deltaker. Derfor vil det være flere treff på Zoom i løpet av del 1 med “live” undervisning, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Du må ha tilgang på datamaskin med mikrofon, høytaler og webkamera.

Den fysiske delen foregår i Verdighetsenterets lokaler i Bergen med undervisning, simulering og prosedyretrening. Vi øver mellom annet på lungestetoskopi, HLR, nevrologisk undersøkelse, praktisk bruk av ABCDE, NEWS2, ISBAR, innleggelse av perifer venekanyle og permanent urinkateter.

Den fysiske delen av etterutdanningen kan også gjennomføres andre steder i landet om en inngår avtale om eksterne oppdrag.

På utdanningen underviser vi blant annet i:

 • Atypisk presentasjon av akutt sykdom hos eldre
 • ABCDE, NEWS2 og ISBAR
 • Fall og skader
 • Infeksjoner
 • Respirasjons- og sirkulasjonssvikt
 • Dehydrering ved akutt sykdom hos eldre
 • HLR-status og etikk
 • Delirium
 • Diabetes
 • Nyresvikt
 • Smerter og smertebehandling
 • Hjerneslag

Etterutdanningen er godkjent av Delta, Fagforbundet og NSF som ledd i klinisk fagstige.