Etterutdanning

Akuttmedisinsk eldreomsorg

Etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg styrker din kompetanse i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

To sykepleiere i hvitt med dukke.

Om etterutdanningen

​​Etterutdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere ansatt i alle deler av eldreomsorgen. Helsepersonell ansatt ved sykehus, legevakt eller ambulanse kan også ha nytte av etterutdanningen.

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

Fokus i undervisningen vil være på å gjenkjenne tegn til sykdomsforverring, sette i verk riktige tiltak til rett tid, mestre aktuelle prosedyrer og kunne håndtere medisinsk teknisk utstyr.

Etisk refleksjon vedrørende blant annet behandling versus overbehandling vil være sentralt under etterutdanningen.

Forelesere ved etterutdanningen er spesialsykepleiere, med lang klinisk erfaring, og overlege i anestesi og palliasjon. I tillegg innhenter vi forelesere med annen relevant fagbakgrunn.

Hvordan foregår undervisningen?

Etterutdanningen er delt i to deler, der del 1 er digital og del 2 er fysisk.

Den digitale delen foregår på læringsplattformen Canvas og vil være en kombinasjon av forelesninger, tekst og interaktive quiz. Verdighetsenteret er opptatt av at læring skapes i samspillet mellom underviser og deltaker. Derfor vil det være flere treff på Zoom i løpet av del 1 med “live” undervisning, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Du må ha tilgang på datamaskin med mikrofon, høytaler og webkamera.

Den fysiske delen foregår enten i Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen og består av undervisning og prosedyretrening. Mellom annet perifer venekanyle, lungestetoskopi, HLR, smertepumpe, nevrologisk undersøkelse og praktisk bruk av ABCDE, NEWS og ISBAR ved hjelp av simulering.

Den fysiske delen av etterutdanningen kan også gjennomføres andre steder i landet om en inngår avtale om eksterne oppdrag.

Godkjent etterutdanning

Etterutdanningen er godkjent av Delta, Fagforbundet og NSF som ledd i klinisk fagstige.

Se hele fagplanen her!