Kvinne strekker seg mot annen kvinne, over et steingjerde
Frivillighet og kultur

Kari (95) får kakeservering over gjerdet

Bli med til foten av Jotunheimen og se hvordan frivilligsentralen skaper samhold og gode dager for bygdas eldste.

Publisert 20. des. 2021 Tekst: Kristine Askvik Foto: Silje Katrine Robinson

– Åh, dette så godt ut, sier Kari Storvik og tar et stykke fersk bakst når Inger Kari Sæta fra Vågå frivilligsentral strekker fatet over gjerdet. Hun får en smak av stykkjybrød, tradisjonell kaffemat fra Vågå. For et halvt år siden mistet 95-åringen mannen sin. Nå bor hun hjemme i eneboligen alene. Hun er glad hun har frivilligsentralen som nærmeste nabo. Hver onsdag er hun innom på tøy og bøy der.
– Vi bruker føttene, armene og hodet ettersom det passer. Også går kjeften på oss, sier Kari og ler. Hun nyter godt av ulike tilbud fra frivilligsentralen. Flere ganger i uken får hun middag levert på døren av frivillige fra sentralen.

– Det er så store porsjoner så det holder i flere dager!

Også får hun smake på ferskt bakst sånn over gjerdet. I alle fall i dag. For akkurat her rett ved huset til Kari har Vågå frivilligsentral laget en egen bakestue, Gammelstugu. Her kan alle i bygda komme og være med og bake tradisjonelle lefser, kaker og brød. Og Gammelstugu er godt brukt av både frivillige, ansatte i kommunen, unge og eldre.

– Vi er så heldige som har Inger Kari, utbryter Kari.

Inger Kari startet bakestue i Vågå i 2019. Det var hennes prosjekt på etterutdanningen.

I dag er det "stykkjebrød" som står på menyen.

I bakehuset følger de gamle oppskrifter.

– Det var sprøtt og godt på smak. Bestemor brukte å servere dette. Før var det ikke så vanlig med kaker. Det var dette man spiste som kaffemat, sier Mildri Olsen. Hun blir servert av Magnhild Råstad.

Jobber for «blekkspruten»
I Vågå er det 3500 innbyggere. Hele 130 av dem er frivillige gjennom Vågå frivilligsentral.

– Vi er heldige som har så mange som engasjerer seg, sier leder Inger Kari Sæta ved Vågå frivilligsentral.

Hun forklarer at hun jobber for “blekkspruten” i kommunen.

– Frivilligsentralen er som en blekksprut som jobber inn mot forskjellige etater og avdelinger i kommunen og inn mot lag og organisasjonen.

Ledet frivilligsentralen i seks år
Hun har vært leder for frivilligsentralen i seks år. Da kom hun fra jobb i tannhelsetjenesten. For å øke kompetansen sin innen frivillighetskoordinering, tok hun etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret.

– Jeg synes det var veldig nyttig og fint å møte andre som jobber med det samme. Jeg jobber på en liten plass og det er tre mil til nærmeste frivilligsentral. Selv om jeg har masse kontakt med folk, så har jeg ikke en kollega på naborommet. Jeg synes det var veldig verdifullt å utveksle erfaringer, sier Inger Kari.

Som en del av etterutdanningen startet hun opp en egen bakestue i Vågå. Den heter Gammelstugu og ligger i gågaten mellom frivilligsentralen og sykehjemmet Vågåheimen. Her kan frivillig, innbyggere og sykehjemsbeboere møtes for å bake på tradisjonelt vis.

– Vågå har mange baketradisjoner. Her kan unge og gamle møtes for å bake, forteller Inger Kari.

Skal rekruttere nye frivillige
Den andre januar 2022 fyller frivilligsentralen 30 år. Mange av de frivillige har vært med helt fra starten, som 90 år gamle Svanhild (lenke). Hun har blant annet vært med på sanggruppe, dansegruppe og turgruppe ukentlig i tretti år.

– Mange av de frivillige er eldre og har gjort en fantastisk innsats. Nå jobber vi med å rekruttere nye frivillige. Mye har endret seg siden Svanhild ble med for tretti år siden. Nå ønsker gjerne ikke frivillige å binde seg til noe hver uke. Pensjonister reiser for eksempel mer enn før. Vi må lage det mer fleksibelt, slik at man kan delta når man har mulighet, sier Inger Kari.

Hva gjør dere for å rekruttere nye frivillige?

– Det som er viktig å se de frivillige, at de får oppgaver som de komfortable med. At de får igjen noe for å være frivillige. Vi får tilbakemeldinger om at det gir dem så mye å være frivillig, sier Inger Kari.

Hun har fire tips til hvordan frivilligsentraler kan rekruttere nye frivillige:

  1. Det er viktig å » se » den frivillige, og det er viktig å spille hverandre gode. Det er viktig å gi den frivillige oppgaver som en er komfortabel med og som svarer til interesser som den frivillige har.
  2. Å gi den frivillige mestringsfølelse er veldig viktig.
  3. Å bli sett og hørt på er viktig. Det er viktig å inkludere den frivillige i et fellesskap, at man føler at man hører til og har et eierskap til frivilligsentralen.
  4. Det er lettere å rekruttere frivillige når en har flere som kan dele på oppgaver, at de frivillige kan gå i turnus. Vi har for eksempel åtte frivillige til leksehjelpen, der alle er med én gang i måneden. Matsjåførene kjører ut middager hver 5. eller 6. uke.

Nære samarbeid
I Vågå er frivilligsentralen kommunal og ligger under etat for kultur. Sentralen samarbeider med en rekke aktører i kommunen, og lag og organisasjoner. Inger Kari har inntrykk av at både kommunale avdelinger og private aktører har godt innblikk i hva de holder på med og står for.

Hun påpeker at frivillighet skal være et supplement og ikke erstatte folk som jobber i kommunale tilbud.

– Nå håper vi på minst tretti år til med like mye aktivitet og engasjement, sier Inger Kari.