Frivillighet og kultur

Verdighetsenteret tilbyr etterutdanning, kurs og skreddersydde fagdager for ansatte og ledere i eldreomsorg, frivilligsentraler og organisasjoner. Målet er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Slik skal den bidra til økt mobilisering og systematisering av arbeidet.

smilende eldre person sammen med andre

Etterutdanning

Etterutdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg, er en praksisnær og relevant utdanning om samarbeid mellom kommunen, nærmiljøet og frivillig sektor for en verdig alderdom. Deltakerne får veiledning i å starte eget frivilligprosjekt på arbeidsplassen.

Se oversikt over tidligere deltaker-prosjekter her.

Kommende etterutdanninger og kurs

Skreddersydde fagdager

Ønsker dere å øke kompetansen på frivillighet i eldreomsorgen?

Vi skreddersyr etter deres behov.

Frivillige er viktige bidragsytere i dagens eldreomsorg og sentrale samarbeidspartnere for å gjennomføre Leve hele livet-reformens ambisjon på aktivitet og fellesskap. Vil din kommune optimalisere samarbeidet med frivillige i helse- og omsorgsektoren? Vi tilbyr rådgivning og et bredt spekter av digitale kurs i aktuelle temaer. Vi kan holde fagdager for kommuner, frivilligsentraler og organisasjoner.

Ta kontakt for nærmere avtale.

Dette kan være aktuelle temaer

  • Frivillighet i eldreomsorgen – politisk aktualitet, forskning og praksis

  • Frivillighetskoordinatorens rolle

  • Hvordan få til et vinn-vinn samarbeid i eldreomsorgen

  • Hvordan bygge en god kultur for samarbeid mellom ansatte og frivillige

  • Skape gode systemer for frivilligheten: mobilisering og rekruttering, opplæring og ivaretagelse

  • Hvem har ansvar hvis noe skjer? Kjente dilemmaer og gråsoner.

  • Hvordan ansvars- og forventningsavklaring kan bidra til et godt samarbeid.

  • Inspirasjon og konkrete tips og ideer: eksempler på eksisterende gode prosjekter/aktiviteter

Fagressurser for frivillighet i eldreomsorgen

Samarbeid med frivillige i eldreomsorg - juridiske dilemmaer?

Les eller last ned her.

Fagboken Frivillighetens kraft

Bestill boken her.

Faghefte: Samhandling med frivillige - etikk og jus

Les og last ned heftet her.

Hovedrapport: Kommunen og frivillig sektor i samspill

Les og last ned rapporten her.

Kortversjon: Kommunen og frivillig sektor i samspill

Les og last ned rapporten her.

Godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen - et arbeidshefte til inspirasjon og refleksjon

Les og last ned arbeidsheftet her.