Frivillighet og kultur

Verdighetsenteret tilbyr etterutdanning, kurs og skreddersydde fagdager for ansatte og ledere i eldreomsorg, frivilligsentraler og organisasjoner. Målet er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Slik skal den bidra til økt mobilisering og systematisering av arbeidet.

smilende eldre person sammen med andre

Etterutdanning

Etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg, er en praksisnær utdanning om samarbeid mellom kommunen, frivillig sektor og nærmiljøet for en verdig alderdom. Deltakerne får veiledning i å starte eget frivilligprosjekt på arbeidsplassen.

Se oversikt over tidligere deltaker-prosjekter her.

Kommende etterutdanninger og kurs

Last ned vår nye veileder til kommunene: Godt samarbeid med frivillige!

En modell for god inkludering av frivillige i kommunens helse- og omsorgssektor.

Last ned veilederen her

Verdighetsenteret tar nå inn nye kommuner som vi gir prioritert veiledning og oppfølging på frivilligfeltet inn mot eldreomsorgen, de kommende årene, ta gjerne kontakt for mer informasjon om en slik samarbeidsavtale. E-post for mer informasjon om dette: mrl@verdighetsenteret.no

Skreddersydde fagdager

Ønsker dere å øke kompetansen på frivillighet i eldreomsorgen?

Vi skreddersyr etter deres behov.

Frivillige er viktige bidragsytere i dagens eldreomsorg og sentrale samarbeidspartnere for å gjennomføre Leve hele livet-reformens ambisjon på aktivitet og fellesskap. Vil din kommune optimalisere samarbeidet med frivillige i helse- og omsorgsektoren? Vi tilbyr rådgivning og et bredt spekter av digitale kurs i aktuelle temaer. Vi kan holde fagdager for kommuner, frivilligsentraler og organisasjoner.

Ta kontakt for nærmere avtale.

Fagressurser for frivillighet i eldreomsorgen

Frivillighetshåndbok

Les og last ned frivillighetshåndboken og tilhørende maler her

Fagboken Frivillighetens kraft

Bestill boken her.

Hovedrapport: Kommunen og frivillig sektor i samspill

Les og last ned rapporten her.

Kortversjon: Kommunen og frivillig sektor i samspill

Les og last ned rapporten her.

Godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen - et arbeidshefte til inspirasjon og refleksjon

Les og last ned arbeidsheftet her.

Veileder - Godt samarbeid med frivillige

En modell for god inkludering av frivillige i kommunens helse- og omsorgssektor

Last ned veilederen her