Helse og omsorg

– Bruk kartleggingsverktøy og forebygg unødvendige dødsfall i eldreomsorgen

Verdighetsenteret oppfordrer kommuner til å ta i bruk kartleggingsverktøy som NEWS2 for å styrke pasientsikkerheten.

Publisert 09. mar. 2022 Tekst: Kristine Askvik Foto: Shutterstock

Ett av tre unødvendige dødsfall i norsk helsevesen, er relatert til mangelfull observasjon, svikt og misforståelser mellom helsepersonell og sen oppdagelse av forverret tilstand, ifølge Helsedirektoratet.

– Gjennom å bruke kartleggingsverktøy som NEWS2 kan helsepersonell observere pasientene mer systematisk og bli i bedre stand til å oppdage forverring. Det blir ikke tilfeldig hva som skjer med den enkelte pasient. Kartleggingsverktøy kan bidra til å forhindre unødvendige dødsfall i hjemmetjenesten og på sykehjem, sier Evy Gangstø Steinseide, rådgiver hos Verdighetsenteret.

Økende oppmerksomhet

Hun har nettopp sett nærmere på bruk av kartleggingsverktøy i en studie som er publisert i Sykepleien Forskning.

– Vi ser at det er stadig mer oppmerksomhet rundt bruk av kartleggingsverktøy. Det kan tyde på at flere og flere kommuner ønsker å ta det i bruk, og at man ser nytten av å ha et slikt beslutningsstøtte-verktøy, sier Steinseide.

I tråd med nasjonale råd

Helsedirektoratet anbefaler bruk av kartleggingsverktøy, i nasjonale faglige råd om Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand.

Steinseide trekker frem to ting som er viktig når man skal ta i bruk kartleggingsverktøy på den enkelte arbeidsplass eller i en kommune.

– For å sikre en god implementering av kartleggingsverktøy er det viktig at ansatte får opplæring slik at verkøyet blir brukt riktig, at alle ansatte forstår hvor viktig det er å bruke verktøyet og at det er forankret hos ledelsen.

Lær mer om kartleggingsverktøy

Verdighetsenteret underviser i kartleggingsverktøy, deriblant NEWS2, på etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg.

Les mer om etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg her. Det er ledige plasser på etterutdanningen med oppstart i slutten av mars 2022. Etterutdanningen består av en digital samling over tre dager og en fysisk samling over tre dager i Bergen.

I tillegg til etterutdanningen, skreddersyr Verdighetsenteret også fagdager om kartleggingsverktøy for den enkelte kommune.

– Skaper mer trygghet

– Vi håper flere kommuner vil ta i bruk disse verktøyene fremover. Det skaper mer trygghet både for ansatte, ledere og pasienter. Men for at verktøy som NEWS2 skal fungere, er det avgjørende med god implementering, sier Steinseide.

Kurs i implementering

Fra høsten 2022 planlegger Verdighetsenteret å tilby kurset “Implementering i kommunehelsetjenesten”. Kurset vil være rettet mot ledere, fagutviklere og andre med interesse og engasjement for implementering.

Ønsker du å vite mer om dette kurset? Meld din interesse her.