Frivillighet og kultur

Last ned vår nye frivillighetshåndbok

Verdighetsenteret og USHT Trøndelag (Sør) har utviklet en håndbok for samarbeid med frivillige i eldreomsorg.

Publisert 13. des. 2022

Et godt samarbeid med frivillige kan bidra til et kreativt og variert aktivitetstilbud og flere sosiale og kulturelle fellesskap i eldreomsorg. Vi har sett et behov for kompetanse på tilrettelegging av samarbeidet. Målet med denne håndboken er å gi ansatte i den kommunale helsesektoren et verktøy til å starte opp eller videreutvikle samarbeid med frivillig sektor. Frivillighetskoordinatorer som har tatt håndboken i bruk mener at dette er et verktøy som vil gi felles forståelse og lik praksis.

Hovedfokus for denne boken er sykehjem og aktivitetstilbud for eldre, og en håndbok for hjemmetjeneste er under utvikling. Innholdet har blitt til i møte med praksisfeltet. Både gjennom møtet med frivillighetskoordinatorer fra hele landet i etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg og innspillsrunder.

Tre smilende kvinner holder en bok

På bildet: Frivillighetskoordinatorene Marianne Tollevsen Hestholm og Stine Lampe, sammen med statssekretær Ellen Rønning-Arnesen da de besøkte Verdighetsenteret i desember.

Marianne Tollevsen Hestholm og Stine Lampe er frivillighetskoordinatorer i Bergen kommune, med ansvar for eldrefeltet. De har savnet et verktøy som de kan benytte i sin arbeidshverdag

- Vi har lenge savnet et verktøy som kan gi oss en felles forståelse av hvordan vi kan jobbe inn mot frivillighet som fagfelt. Håndboken vil bli en viktig og nødvendig ressurs som vil bidra til at vi som jobber med frivillighet inn mot eldre i Bergen får en lik praksis, sier Stine. Hun trekker frem ivaretaking av frivillige, juridiske perspektiver og kulturbygging på arbeidsplassen, som viktige temaer i håndboken.

- Førsteinntrykket vårt er at boken inspirerer oss til å brette opp ermene og få til enda mer samarbeid mellom frivillige organisasjoner, lag og foreninger og enkeltfrivillige inn mot eldreomsorgen. Den er oversiktlig oppbygget og de tilhørende eksempler og maler vil bidra til en felles måte å arbeide på, sier Marianne og legger til at det både er aktuelt å bruke boken som et oppslagsverk i oppfølgingen av frivillige, og som ressurs for kompetanseheving inn mot kollegaer og ledelse.

På bildet: For å bidra til at håndboken kan bli et felles verktøy, fikk Stine og Marianne med seg eksemplarer av håndboken til sine koordinatorkollegaer i omsorgsboligene i Bergen.

Her kan du laste ned frivillighetshåndboken

Ønsker du mer kompetanse på frivillighet i eldreomsorg?

Kanskje kunne du tenke deg enda grundigere kunnskap om tematikken som du finner i frivillighetshåndboken?

Da kan etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg være aktuell for deg!

Etterutdanningen går over ni dager, fordelt på tre ganger tre dager.
Noen kull er heldigitale, noen er fysiske/digitale. Alle deltakere blir veiledet i å starte opp sitt eget frivillighetsprosjekt på arbeidsplassen.

Formålet med utdanningen er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Slik skal den bidra til økt mobilisering og systematisering av arbeidet.

For mer informasjon om etterutdanningen se her