Tre damer og en mann står og prater sammen ved en resepsjon Tysvær rådhus

Tysvær rigger for godt samarbeid med frivillige

Tysvær kommune har store planer – og vil bygge et lokalsamfunn der alle kan få bidra inn som frivillig. Både i eldreomsorgen, i psykiatrisk helsetilbud og ellers der det er behov.

Publisert 12. sep. 2023 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Hilde Kleppestø

– Vi må våge å tenke nytt og gjøre det enkelt å være frivillig. Også i helse- og omsorgstjenesten, sier daglig leder for Frivilligsentralen i Tysvær kommune, Grethe Vangsnes (nr to på bildet flankert av ordfører Sigmund Lier, leder av Psykisk helseteneste Gunn Marit Lygre og fagansvarlig ved psykisk helseteneste, Mercedes Aarvik.)

Vi tok turen til Aksdal i vakre Tysvær kommune, som per i dag har 11.507 innbyggere.
Like bak rådhuset, møtte vi Mercedes Aarvik. Hun er fagansvarlig psykiatrisk sykepleier ved Psykisk helsetjeneste i kommunen og smiler om kapp med sola denne fine høstdagen. Hun bobler over av begeistring for etterutdanningen hun nylig har fullført.

– Jeg er så takknemlig for Verdighetsenterets etterutdanning Frivillighet i eldreomsorg – som min leder lot meg få ta dette året. Utrolig nyttig kunnskap å få med seg, selv om jeg ikke jobber direkte innen eldreomsorg. Det vil si, noen av våre brukere har en del sammenfallende utfordringer som eldre pasienter kan ha, smiler hun.

Mercedes skjønte fort at denne etterutdanningen passer for alle som jobber med frivillighet – også ledere, beslutningstakere eller frivilligkontakter. Hun sikter mot nye mål fremover.

– Denne studietiden har gjort at jeg tenker annerledes. Mange kan være skeptiske til å tenke frivillighet inn i rus og psykiatri, men dette har jeg stor tro på. Dersom vi tilrettelegger og følger opp på en god måte. Her kan Verdighetsenterets mange gode verktøy komme til nytte, sier hun.

Mange av våre brukere har lite sosialt nettverk – så behovet for noen som kan ta en kaffiprat, gå turer eller lage gode sosiale stunder sammen, er stort. Jeg tror alle som jobber med mennesker kan ha nytte av den frivillige ressursen. Dette vil gi bedre helse og kan forebygge ensomhet og depresjon, tror Mercedes.

bilde av dame fra Peru som sitter og smiler ved et bord

Våger å tenke nytt om frivillighet

– Jeg blir så glad for sånne som Mercedes. Hun har fått med seg veldig matnyttig kompetanse og er med å fremsnakke frivillige som en kjempe ressurs. Noe som kan gjøre en viktig forskjell for mange sårbare grupper, men også for å fremme fysisk aktivitet eller sosialt samvær, sier Grethe Vangsnes, daglig leder for Frivilligsentralen i Tysvær kommune.

Når vi våger å tenke nytt, så kan vi lære av hverandre. Derfor har vi satset på kompetanseløft for mange ulike helsetjenester i kommunen – sånn at vi snakker samme språk og kan dra i samme retning.
– Så skal hver tjeneste få løse dette med organiseringen av de frivillige på sin måte. Men nå føler jeg at alle har økt forståelse for hvor vi skal – sånn at vi sammen kan bygge opp den interne satsinga på frivillighet i kommunen, sier Grethe fornøyd og presiserer at frivilligheten ikke skal overta lovpålagte oppgaver. Den skal utfylle og sammen med helsefaglig ansatte skape gode aktiviteter og stunder for mange.

– Frivilligheten skal få blomstre opp av seg selv. Derfor ruster vi opp kommunen til å imøtekomme og ivareta frivilligheten i alle tjenester. Men vi starter med lavthengende frukt, der frivillighet allerede er - og der ansatte ser verdien selv.

Hun er så glad for alle gode medarbeidere og alle frivillig-kontaktene i kommunen som skal hjelpe henne å koordinere inn frivillige til de ulike målgruppene. Denne rollen er avgjørende, sier hun.
– Frivillig-kontakten er kanalen inn. Sånn at det blir enkelt å være frivillig i Tysvær.

"Vi må gjøre det lett å bli frivillig – og sette frivilligheten i system. Med godt samspill og engasjement blir dette et flott supplement som kan skape mening og glede i hverdagen til så mange". Ordfører Sigmund Lier

– Tysvær er en foregangskommune vi ofte viser til, med sin satsing på kompetanseheving i fagfeltet frivillighet i eldreomsorg. Vi er også glad for å se at de vil høste frukter av denne satsingen langt ut over kommunens eldresektor, siden systemer for god frivillighets-koordinering er overførbar til andre sårbare grupper.

– Å satse på kunnskap om frivillighets-koordinering er også smart med tanke på god samskaping med det lokale nærmiljøet - noe som er en sentral oppgave for kommunene fremover, sier leder for avdeling frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret, Marion Rodgers Løseth.