Kommune­veileder - frivillighet

Verdighetsenteret har i samarbeid med to norske kommuner utviklet en modell for samarbeid med frivillige i helse- og omsorgssektoren. Denne modellen er nå sammenfattet i en veileder til kommunene som kan lastes ned på denne siden. Kommunene kan også få veiledning fra Verdighetsenteret i arbeidet med å tilrettelegge for samarbeid med frivillige.

Last ned veilederen her

Mange kommuner ønsker å etablere et godt samarbeid
med frivillig sektor og aktører i nærmiljøet for å styrke sosial
kontakt og aktivitet i eldreomsorgen. I denne veilederen vil
du finne anbefalte første skritt for en satsing på frivillighet,
en modell for godt samarbeid og viktige faktorer for å lykkes.
Nøkkelord er solid organisering, kompetanse og dialog

Last ned veilederen her

Bli samarbeids­kommune

Verdighetsenteret tar nå inn nye kommuner som vi gir prioritert veiledning og oppfølging på frivilligfeltet inn mot eldreomsorgen, de kommende årene, ta gjerne kontakt for mer informasjon om en slik samarbeidsavtale.

Kontaktperson: Marion Rodgers Løseth
E-post: mrl@verdighetsenteret.no, Mobil: 92 82 15 38

Karasjok satser friskt på frivillighet i eldreomsorgen

Verdighetsenteret sin erfaring og kompetanse er nyttig i arbeidet med å implementere "Modell for frivillighet i velferd" i Asker kommune. Vi er samarbeidskommune, noe som gjør at vi får rådgiving og tilgang til kvalitetssikrede ressurser og verktøy knyttet til Frivillighetskoordinering i eldreomsorgen. Dette gir oss en større trygghet i møte med frivilligheten.

Birgithe A. Gjesdahl, Rådgiver for frivillighet Velferd/Hjemmetjenesten, Asker kommune

Kompetanseheving innen frivillighet i eldreomsorg


Kostnadsfrie webinarer og fagforum

Vi holder flere webinarer i løpet av året som hjelper deg som arbeider med frivillighet i eldreomsorg til å holde deg oppdatert faglig.

Følg med i vår kalender for oppdatert tilbud


Etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg

En praksisnær utdanning med fokus på å fremme samarbeid med frivilligheten innen eldreomsorg. Alle deltakere får hjelp til å utvikle prosjekter som skaper aktivitet og fellesskap og utvikler et godt system for samarbeid med frivillige i lokal eldreomsorg. Målgruppen er ansatte og ledere i eldreomsorg, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner.

Se mer om etterutdanningen her


Kompetanseløft 2025 – søk støtte til deltakelse på våre etterutdanninger

Verdighetsenteret jobber for en verdig alderdom for alle, og våre viktigste verktøy er opplæring, fagutvikling, informasjonsarbeid og forskningsformidling. Vi er hovedsakelig finansiert over statsbudsjett, og er et av tiltakene i Kompetanseløft 2025. Det er derfor mulig å søke om støtte til deltakelse på våre etterutdanninger Frivillighet i eldreomsorg, Praktisk implementering, Akuttmedisinsk eldreomsorg eller Palliativ eldreomsorg. Se mer om kompetanseløft 2025 her.