To kvinner i hver sin sofa.
Frivillighet og kultur

– Vi har aldri hatt et så bra samarbeid med kommunen som nå

Frivilligsentraler skryter av Nærøysund kommune etter at de ansatte frivillighetskoordinator. Nå har de i samarbeid laget koronaplan for frivillighet.

Publisert 03. apr. 2020 Tekst: Kristine Askvik

Gerd Kongshaug er en av dem som har meldt seg som frivillig i Nærøysund kommune. Hun har 30 års erfaring som frivillig og er leder for Vikna Røde Kors besøkstjeneste.

– Nå er vi forhindret fra å gå på besøk på grunn av koronasmitten. Da ønsker jeg å bidra med noe positivt i denne tiden. Jeg har meldt inn at jeg kan handle og bidra med andre ting. Jeg har allerede hatt et oppdrag og i morgen skal jeg til apoteket og hente ut medisin og levere til en innbygger, sier Kongshaug.

Hun forteller at det ikke er så stor pågang ennå.

– Vi er heldig her, som ikke har noen smittet i kommunen, så vidt vi vet om. Det er flott at organisasjonene, frivilligsentralene og kommunen har gått sammen for å organisere hjelp for innbyggerne nå. Jeg håper at de frivillige blir brukt, sier Kongshaug.

På bildet øverst har Kongshaug akkurat fått utdelt sitt identifikasjonskort på at hun er frivillig nå under koronakrisen. På god avstand bak henne sitter Ann Heidi Buvarp, daglig leder i Vikna frivilligsentral.

Ferskt samarbeid

Nærøysund er en fersk kommune fra årsskiftet 2020. Nå under koronakrisen får kommunen og de to frivilligsentralene i kommunen testet samarbeidsevnene skikkelig for første gang. Og resultatene viser at det får de til til gangs.

Samme uke som Norge innførte restriksjoner i forbindelse med korona-utbruddet, satte kommunen i gang arbeidet med å lage nye rutiner. Aktiviteter og frivillighet i kommunen må organiseres på en annen måte nå for å ivareta smittehensyn.

Aktivitetsleder og frivillighetskoordinator Tone Iren Nygård i kommunen inviterte frivilligsentralene og ledelsen i kommunen til å være med på arbeidet.

Kommunedirektøren ga henne i oppdrag å samordne samarbeid med frivilligheten for å hjelpe innbyggerne under koronakrisen. Brukerkontoret og beredskapssleder har også vært med i arbeidet.

Nygård har nettopp avsluttet utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret. Som sitt prosjekt i utdanningen jobbet Nygård med å utarbeide rutiner for samarbeid. Nå har hun ledet og gjennomført et stort arbeid knyttet til koronasituasjonen.

Vil ha god flyt
– Vi startet med å lage en flytskjema. Vi kartla i hvilken rekkefølge ting skal skje, hva som må gjøres og hvem som har ansvaret, forklarer Nygård.

Nå har hun og samarbeidspartnerne laget opp en rekke dokumenter for ny rutiner, blant annet en ansvarsfordeling mellom brukerkontoret i kommunen og frivilligsentralene. Sertifisering av de frivillige og smittevernrutiner er også en del av de nye rutinene.

– Målet er å sikre at alle innbyggere som trenger hjelp under koronakrisen, skal få det, sier Nygård.

De rutinene er særlig laget med tanke på handling av dagligvarer og henting av medisiner på apotek.

60 personer har meldt seg
De frivillige kommer inn via kommunen fordi de da blir forsikret av kommunen, deretter er det frivilligsentralene som matcher frivillige og brukere.

– Vi har nå rundt 60 personer som har meldt seg som frivillige. Vi ønsker nå å gjøre tilbudet kjent og håper alle som trenger hjelp vil ta kontakt, sier Nygård.

– Ensomheten er større enn mangel på mat nå foreløpig, sier Torunn Nerland, daglig leder i Nærøy frivilligsentral. Sammen med daglig leder Ann Heidi Buvarp i Vikna frivilligsentral har hun jobbet tett med kommunen om de nye rutinene.

Mer behov for ringevenner enn handling
Hun ser at behovet foreløpig er størst når det gjelder ringevenner, men forventer at flere vil trenge hjelp til handling om litt. Frivilligsentralen har handleverter til vanlig og handlehjelp kan bli viktig for flere og flere.

– Nå er målet vårt å markedsføre tilbudet. Vi har lagt ut info på hjemmesidene våre og vil få denne informasjonen ut i mediene, sier Nerland.

Nerland og Buvarp trekker frem det gode samarbeidet med kommunen.

Bedre enn før
– Samarbeidet med kommunen nå, kan ikke sammenlignes med tidligere. Da var det ingen som hadde den dedikerte oppgaven som Tone Iren har. Hun har lagt til rette slik at det er lett for meg å skaffe frivillige til de oppgaver hun ber om. Det hjelper godt på at hun alltid er en smilende og positiv dame, sier Buvarp.

Buvarp er klar på hva som er frivilligsentralenes viktigste oppgave fremover.

– Vi må organisere alle frivillige som har meldt seg der det trengs, og ta godt vare på de frivillige, så de kjenner at det er en viktig jobb de gjør, sier Buvarp.