Helse og omsorg

Verdighetsenteret tilbyr etterutdanninger, kurs og skreddersydde fagdager i eldreomsorgen. Målet er å øke kompetansen til helsepersonell i møte med sårbare gamle og deres pårørende.

Holder hender

Kommende etterutdanninger og kurs

Etterutdanning - vi kommer til deg

Ønsker din kommune å tilby etterutdanning til de ansatte i eldreomsorgen?

Vi kan tilby etterutdanningene Akuttmedisinsk- og Palliativ eldreomsorg i din kommune.

Ta kontakt for nærmere avtale.

Skreddersydde fagdager

Ønsker din kommune å øke kompetansen til de ansatte i eldreomsorgen?

Vi skreddersyr etter deres behov, og styrker helsepersonell sin kompetanse innen palliasjon, frivillighet og akuttmedisin. Vi tilbyr fagdager både digitalt og fysisk, fra 2,5 time til tre dager.

Ta kontakt for nærmere avtale.

Dette kan være aktuelle temaer

 • Palliasjon til den gamle pasienten

 • Forhåndssamtaler

 • Palliativ plan

 • Symptomlindring i livets sluttfase

 • Sykdom og død i andre kulturer

 • Ernæring i alderdommen og ved livets slutt

 • Vanlige sår i alderdommen - forebygging og behandling

 • Akutt forvirring og delirium hos sårbare gamle

 • Hjerte-lungeredning og etikk

 • Kommunikasjon og samhandling på tvers av tjenestene, blant annet gjennomgang av ISBAR og NEWS2

 • Prosedyretrening (kun fysisk) for eksempel perifer venekanyle, DHLR, nevrologisk undersøkelse, smertepumpe, praktisk øvelse i bruk av SME-modellen.

 • Ulike kartleggingsverktøy, for eksempel ESAS og MOBID-2.