Dame smiler ved en Roll up plakat
Frivillighet og kultur

Endrer navn for å få frem bredden i etterutdanningen

Verdighetsenteret tar grep – og lanserer nytt navn på en av etterutdanningene til «Frivillighet i eldreomsorg». For å synliggjøre at innholdet treffet bredt. – Dette er en praktisk og nyttig etterutdanning som gir resultater fra dag én.

Publisert 12. apr. 2023 Tekst: Hilde Kleppestø og Ida Dagsdotter Hefte Foto: Hilde Kleppestø

Seksjonsleder ved Frelsesarmeens eldreomsorg i Norge, Island og Færøyene, Rona Reistad er begeistret for Verdighetsenteret sin etterutdanning, som nå har endret navn til Frivillighet i eldreomsorg. Hun har fått tilbake motiverte ansatte med nye ideer og et utvidet nettverk som de kan dra læring og nytte fra.

– Vi er opptatt av en god, trygg og verdig eldreomsorg. For å lykkes i dette arbeidet er frivillig innsats helt avgjørende og det er et viktig satsningsområde for oss. Frelsesarmeens eldreomsorg tilbyr engasjerende aktiviteter og åpne møteplasser. Vi har fokus på kompetanseheving for å sikre en ivaretakende og robust frivillighet hos oss, forteller Rona engasjert.

– Jeg er så glad for at Verdighetsenteret gjør dette mulig på en utrolig matnyttig og effektiv måte. Her får du en praksisnær etterutdanning som gir resultater fra dag én, sier hun.

Løfter eldre som viktig ressurs

– Frivillige som gir av sin tid hos oss, skal oppleve at det både er givende og forutsigbart å være frivillig i Frelsesarmeens eldreomsorg.
Samtidig skal eldre som er i kontakt med frivillige oppleve å bli møtt på en god måte.

– Etterutdanningen som Verdighetsenteret tilbyr innen frivillighetskoordinering i eldreomsorgen, er med på å gi gode verktøy til hvordan vi kan strukturere det frivillige arbeidet samtidig som det har en tilnærming til eldre som løfter frem ressurser og kvaliteter blant eldre, sier Rona Reistad.

bilde av dame som ser i kamera

Kompetanse sikrer godt samarbeid

Å sette samarbeidet med frivillige i omsorgssektoren i system er et av hovedmålene med etterutdanningen, som nå endrer navn fra Frivillighetskoordinering – eldreomsorg, til Frivillighet i eldreomsorg.

– Med navnendringen ønsker vi å gjenspeile at innholdet i etterutdanningen treffer bredt, sier Marion Rodgers Løseth, leder av seksjon Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

– Etterutdanningen er stadig like relevant for frivillighetskoordinatorer, men vi vil gjerne favne andre med interesse for frivillighet i eldreomsorgen i et koordinerende perspektiv.

Kanskje er du ansatt eller leder i omsorgssektoren med eldre som målgruppe, eller har en prosjektlederstilling med frivillighet i omsorgssektoren som en av dine områder? Jobber du med å implementere nasjonale planer, som for eksempel Leve hele livet, eller ny folkehelsemelding? Om du jobber på en frivilligsentral eller i en frivillig organisasjon, da vil det også være mye nyttig kunnskap å hente fra denne etterutdanningen.

Nyttig verktøy på tvers

Astrid Grete Torheim er leder i en av Stad Kommunes frivilligsentraler. Da hun tok etterutdanningen falt noen brikker på plass for arbeidet kommunen og frivilligsentralen gjorde med reformen Leve hele livet. Hennes opplevelse var at dette er en etterutdanning som favner bredt, og trakk frem at den ville være nyttig for både politikere og kommuneledere for å danne et kunnskapsgrunnlag for de som skal jobbe med Leve hele livet reformen.

– Det er nettopp tilbakemeldinger som Rona, Astrid Grete og flere andre har gitt oss, som gjør at vi nå tar grep for å få frem bredden i etterutdanningen, sier Marion Rodgers Løseth.

Som Rona presiserer, frivilligheten er ferskvare og det krever gode systemer og oppfølgning. Skal man lykkes må dette settes på agendaen og forankres hos ledelsen. Det er også viktig å legge til rette for et inkluderende fellesskap som gjør det meningsfullt å være frivillig.

– Vi ser også at det er en stor fordel at deltakerne har ulik bakgrunn, slik at flere perspektiver løftes frem. På denne måten fungerer etterutdanningen også som en brobygger mellom kommunal og frivillig sektor på eldrefeltet, sier Marion.

Dette er etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg

En praksisnær utdanning om samarbeid mellom kommunen, frivillig sektor og nærmiljø for en verdig alderdom.

Etterutdanningen går over ni dager, fordelt på tre ganger tre dager. Noen kull er heldigitale, noen er fysiske/digitale.

Hver deltaker utvikler et frivillighetsprosjekt på egen arbeidsplass med veiledning fra Verdighetsenteret.


For mer informasjon og påmelding, se her

Verdighetsenterets arbeid, og etterutdanningen er forankret i en rekke nasjonale planer og strategier. Se mer om dette her.