to studenter lytter på en dukke i undervisning

Etterutdanning – vi kommer til deg

Visste du at Verdighetsenteret reiser rundt i hele Norge for å undervise, holde fagdager og folkemøter? Vi kan tilby etterutdanningene Akuttmedisinsk eldreomsorg, Palliativ eldreomsorg og Frivillighet i eldreomsorg i din kommune. I tillegg kan vi tilby kommunikasjonskurs for leger.

Publisert 16. okt. 2023 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Verdighetsenteret
to studenter øver seg på en dukke

Denne høsten har vi blant annet vært i Vesterålen helt nord i Nordland fylke, og nylig var vi en hel uke sør i landet og besøkte vakre Karmøy. Der underviste vi 25 engasjerte helsepersonell, både sykepleiere og helsefagarbeidere, i akuttmedisinsk eldreomsorg i Kopervik.

En av dem er Malin Solvang som jobber i Hjemmetjenesten på Karmøy.

– Jeg har fått en ny gnist i jobben og føler meg nå mye tryggere dersom jeg havner alene i en situasjon som helsefagarbeider. Denne etterutdanningen har gitt meg økt kompetanse og verdifull kunnskap jeg ikke hadde fra før, sier en takknemlig Malin.

Hun mener alle helsefagarbeidere burde ta denne etterutdanningen, fordi den gir økt kompetanse i møte med alvorlig og akutt syke gamle. Samtidig legges det opp til etiske diskusjoner om over- og underbehandling av den eldre pasienten.

– Også veldig fint å få oppdatert kunnskap om atypiske symptomer hos den eldre pasienten, blant annet ved hjerneslag.

Sykepleier med kollega sitter i sofa

Etterutdanning i din kommune

Verdighetsenteret tilbyr etterutdanninger for fagpersonell i eldreomsorgen. Målet er å øke kompetansen til helsepersonell i møte med sårbare gamle og deres pårørende.

– De siste årene har vi hatt økt etterspørsel fra kommuner som ønsker kompetanseheving. Etterutdanningen går da over seks dager fordelt på to samlinger der 25 helsepersonell deltar. Vi har gode erfaringer med å gjennomføre del 1 av etterutdanningen digitalt og del 2 eksternt, sier leder for avdeling helse og omsorg, Aina Kolle.

– Vi synes det er kjekt å komme ut og møte helsepersonell i ulike deler av landet. Vi ser at det har en verdi at mange fra samme arbeidsplass og kommune får lik kompetanse og faglig påfyll. Det blir lagt opp til faglige diskusjoner og refleksjoner underveis i etterutdanningen. Dette er noe som ofte er vanskelig å få til i en travel arbeidshverdag, sier Aina.

Skreddersydde fagdager

Vi tilbyr også skreddersydde fagdager og kurs i din kommune, med ønsket tema innenfor våre fagområder. Noen ønsker egne folkemøter - som er åpne for alle interesserte, slik vi bidro inn i Suldal der tema var demens og palliasjon.

Kommunikasjonskurs for leger er også en mulighet. Ønsker du at vi kommer til din arbeidsplass for å holde et kurs om hvordan kommunisere med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende? Da kan du ta kontakt med oss via lenken under bildet, så finner vi en dato.

forelesning om demens folkemøte i auditorium

Kompetanseløft 2025

Vårt arbeid ved Verdighetsenteret drives på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og vi er en del av tiltakene i den nasjonale tilskuddsordningen Kompetanseløft 2025.

Det er mulig å søke om midler gjennom tilskuddsordningen kjent som «Kompetanse og innovasjon».

For mer informasjon kan du besøke denne nettsiden: https://www.helsedirektoratet.no/tema/kompetanseloft-2025/kompetanse-og-innovasjon