Vi kommer til deg

Visste du at Verdighetsenteret reiser rundt i hele Norge for å undervise, holde fagdager og folkemøter? Vi kan tilby etterutdanninger, kurs og fagdager i din kommune.

Publisert 16. okt. 2023 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Verdighetsenteret
to studenter øver seg på en dukke

Etterutdanning i din kommune

Vi kan tilby etterutdanningene Palliativ eldreomsorg, Frivillighet i eldreomsorg, Akuttmedisinsk eldreomsorg og Praktisk implementering i din kommune.

– De siste årene ser vi en økt etterspørsel fra kommuner som ønsker kompetanseheving. Vi har gode erfaringer med å gjennomføre en del av etterutdanningen digitalt og en del eksternt, sier leder for avdeling helse og omsorg, Aina Kolle.

– Vi synes det er kjekt å komme ut til ulike deler av landet. Det har en verdi at mange fra samme arbeidsplass og kommune får samme kompetanse. Vi legger opp til faglige diskusjoner og refleksjoner underveis i etterutdanningen. Noe som kan være vanskelig å få til i en travel arbeidshverdag, sier Aina.

gruppearbeid tre damer i sofa

Også leder for avdeling Frivillighet og Kultur, Marion Rodgers Løseth, synes det er positivt at kommuner satser på kompetanseheving.

– Vi ser at kommuner som satser på samskaping med frivillig sektor gjennom blant annet kompetanseheving inn i omsorgstjenestene, opplever en stor merverdi på lang sikt.
Med kommunen som koordinerende ledd i systematiseringen av dette samspillet, mellom blant annet frivillige organisasjoner og næringslivet, vil fellesskapet og samholdet i kommunen berikes og styrkes.

Skreddersydde fagdager

Vi tilbyr også skreddersydde fagdager og kurs i din kommune, med ønsket tema innenfor våre fagområder. Blant annet tilbyr vi kommunikasjonskurs for leger.

– Å kommunisere med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende er utfordrende. Dette er noe vi som leger må øve på, akkurat som vi øver på praktiske prosedyrer, sier Sebastian von Hofacker, faglig leder ved Verdighetsenteret.

Kompetanseløft 2025

Verdighetsenteret er en ideell stiftelse som jobber på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Senterets arbeid inngår som ett av tiltakene i Kompetanseløft 2025, som er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Kommuner har muligheten til å få dekket kostnadene knyttet til deltakelse i Verdighetsenterets kompetansehevingstilbud (ikke kommunikasjonskurset for leger) ved å søke om midler gjennom tilskuddsordningen kjent som «Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd».

Les her for ytterligere informasjon

forelesning om demens folkemøte i auditorium