Akuttmedisinsk eldreomsorg er en etterutdanning som er skreddersydd for å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

Etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg
Målgruppe: Fagutdannet helsepersonell
Læringsform: Nettbasert og fysisk
Totalt 7 dager, fordelt på 3 deler

Kull 28:
Del 1: Digital, 26. -28. oktober kl 09:00- 15:00
Del 2: Prosedyretrening på Verdighetsenteret 23. november kl 10:00- 16:00 og 24. november kl 09:00 – 15:30
Del 3: Digital, 7.- 8. desember kl 09:00- 15:00

OBS: Ingen ledige plasser på etterutdanningen i 2021. Datoer for 2022 kommer!
Ønsker du å få informasjon når det blir ledige plasser? Send oss en melding nå. 

Pris: 5000 kroner per deltaker
Kollega-rabatt: 4000 kroner per deltager ved tre eller flere fra samme arbeidsplass

Utdanningen består blant annet av undervisning i:

ABCDE og kommunikasjon (NEWS og ISBAR)
Diabetes
Respirasjons- og sirkulasjonssvikt
Infeksjoner og sepsis
Nevrologi
Nyresvikt
Smerter
Delirium
Kort innføring i forhåndssamtale og palliativ plan
Hjerte-lungeredning og etikk
Alderspsykiatri
Prosedyretrening

Se fagplanen her

Utdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere ansatt i alle deler av eldreomsorgen. Helsepersonell ansatt ved sykehus, legevakt eller ambulanse kan også ha nytte av etterutdanningen.
Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.
Fokus i undervisningen vil være på å gjenkjenne tegn til sykdomsforverring, sette i verk riktige tiltak til rett tid, mestre aktuelle prosedyrer og kunne håndtere medisinsk teknisk utstyr.
Etisk refleksjon vedrørende blant annet behandling versus overbehandling vil være sentralt under etterutdanningen.
Forelesere ved etterutdanningen er anestesilege og intensivsykepleiere med lang klinisk erfaring.

Hvordan foregår undervisningen?
Etterutdanningen er delt inn i tre deler, der del 1 og 3 er digital og del 2 er fysisk prosedyretrening i Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen. Digital undervisning foregår på plattformen Canvas og vil være en kombinasjon av videoforelesninger, tekst og interaktive quiz i temaene over. 
Del 2 består av undervisning og praktisk utførelse av mellom annet perifer venekanyle, permanent urinkateter, nasogastrisk sonde, lungestetoskopi, smertepumpe, 12-avlednings EKG, ernæringspumpe, nevrologisk undersøkelse, subkutane injeksjoner og volumpumpe. Dere vil få utlevert prosedyrehefte.

Du må ha tilgang på datamaskin med mikrofon (eventuelt hodetelefoner med mikrofon), høytaler og aller helst et webkamera. Det er best å sitte alene og ikke dele skjerm/mikrofon med flere. Verdighetsenteret er opptatt av at læring skapes i samspillet mellom underviser og deltaker. Derfor vil det være flere treff på videoplattformen Zoom i løpet av del 1 og 3 av etterutdanningen, med “live” undervisning, erfaringsutveksling og gruppearbeid.

Dette sier tidligere deltakere om den digitale etterutdanningen:
«Synes filmene var veldig fine og det var bra med variasjon i form av tekst og bilder.»
«Jeg synes det er veldig greit med en blanding av tekst og video, samt gruppeoppgaver, gjennomgang av case og mulighet for å stille spørsmål både på Canvas og i Zoom.»
«Opplever alle forelesere som svært dyktige, og jeg synes dere alle har en god formidlingsevne. Jeg synes alle modulene som er lagt ut inneholder veldig relevant og nyttig stoff – veldig lærerikt!»

Kontaktpersoner:
Kjersti Martin, rådgiver og intensivsykepleier ved Avdeling for helse og omsorg
km@verdighetsenteret.no
Mobil 90041090

Elsa Irgens, rådgiver og intensivsykepleier ved Avdeling for helse og omsorg
ei@verdighetsenteret.no
Mobil 40892187

Etterutdanningen er godkjent av Delta, Fagforbundet og NSF som ledd i klinisk fagstige på 39 timer.

Ønsker du søke økonomisk støtte til utdanning?
Se oversikt over støtteordninger.

– Jeg ønsket å lære mer om akuttmedisin

Sykepleier Maj Eie Wahl får stadig flere pasienter med komplekse diagnoser. For å oppdatere seg på ny arbeidshverdag, spurte hun arbeidsgiver om å få ta etterutdanning.

– Nå er jeg blitt mye tryggere som sykepleier

Sykepleier Silje Halvorsen er blitt tryggere i arbeidshverdagen etter å ha økt sin kompetanse innen akuttmedisin. Hun synes det var spesielt nyttig å lære om sepsis, kols i forverring og pneumoni.