Akuttmedisinsk eldreomsorg er en etterutdanning som er skreddersydd for å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møtet med alvorlig og akutt syke gamle.

Utdanningen passer for deg som:

 • Vil ha økt kompetanse i møte med alvorlig og akutt syke gamle.
 • Ønsker påfyll og ny, oppdatert kunnskap innen akuttmedisin for gamle.
 • Ønsker å bli trygg på utførelse av systematiske observasjoner og gjenkjenne tegn på sykdom/forverring på et tidlig tidspunkt.
 • Vil bli trygg på å iverksette relevante tiltak på et tidlig tidspunkt (i samarbeid med lege), for om mulig å unngå at pasienten utsettes for unødige plager/lidelser.
 • Vil bli trygg på håndtering av ulike medisinsk tekniske utstyr.
 • Ønsker økt kjennskap til utvalgte undersøkelsesmetoder.

 

– Jeg ønsket å lære mer om akuttmedisin

Sykepleier Maj Eie Wahl får stadig flere pasienter med komplekse diagnoser. For å oppdatere seg på ny arbeidshverdag, spurte hun arbeidsgiver om å få ta etterutdanning.

– Nå er jeg blitt mye tryggere som sykepleier

Sykepleier Silje Halvorsen er blitt tryggere i arbeidshverdagen etter å ha økt sin kompetanse innen akuttmedisin. Hun synes det var spesielt nyttig å lære om sepsis, kols i forverring og pneumoni.

Målgruppe

Utdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som f.eks. sykepleiere og hjelpepleiere, ansatt i eldreomsorgen. Deltakerne kan være ansatt både på sykehjem og i hjemmetjenesten, og komme både fra offentlige og private institusjoner. Annet helsepersonell ansatt i sykehus, legevakt eller ambulanse kan også ha nytte av etterutdanningen.

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

Fokus i undervisningen vil være på å gjenkjenne tegn til sykdomsforverring, sette i verk riktige tiltak til rett tid, mestre aktuelle prosedyrer og kunne håndtere medisinsk teknisk utstyr. Etisk refleksjon vedrørende blant annet behandling versus overbehandling vil være sentralt under hele utdanningen.

Noen utvalgte tema som det foreleses i er:

 • ABCDE, NEWS2 og ISBAR
 • Infeksjoner og sepsis
 • Respirasjons- og sirkulasjonssvikt
 • Oksygenbehandling
 • Væskebehandling og elektrolyttforstyrrelser
 • Ernæring
 • Diabetes
 • Nyresvikt
 • Smerter og smertebehandling
 • Hjerneslag og epilepsi
 • ALS og MS

I tillegg vil det være praktisk prosedyretrening i bla.:

12 avlednings EKG, perifer venekanyle, volumpumpe, smertepumpe, ernæringspumpe, BT og Sp0måling, permanent urinkateter, nasogastrisk sonde, nevrologisk undersøkelse og lungestetoskopi.

Forelesere ved etterutdannelsen er lege og intensivsykepleiere med lang klinisk erfaring. Vi har også tett samarbeid med erfarne spesialsykepleiere på intensiv og overvåkningsavdelinger i Bergen. Disse er med som veiledere i praktisk prosedyretrening.

For mer informasjon se Fagplan for Akuttmedisinsk eldreomsorg (lenke). 

Praktisk informasjon

Utdanningssted: Bergen

Varighet: 2 samlinger à 3 dager (tirsdag -torsdag), totalt 6 dager. Første dag på hver samling starter kl.10.00 og slutter kl.16.00. Tidspunkt dag 2: kl. 09.00 – 16.00. Dag 3: kl. 09.00 – 15.00.

Antall deltakere per kull: 30

Antall kull per år: 4

Søknadsfrist: Fortløpende opptak                                                                                       

Pris: Kr. 8000,- per deltaker. Kr 5400,- per deltaker dersom 3 stykker melder seg på fra samme arbeidsplass. Deltageravgiften inkluderer to samlinger, kursmateriell, kaffe/frukt og lunsj. Reise og opphold betales av deltakerne. Påmelding er bindende.

 

Oppstart høst 2019:

Kull 16  Samling 1: 3. september til 5. september 2019 Samling 2: 5. november til 7. november 2019 (fullt)

Kull 17 Samling 1: 15. oktober til 17. oktober 2019 Samling 2: 3. desember til 5. desember 2019

Kull 18 – Datoer for samlinger våren 2020 kommer

Påmelding her til kull 17 og 18

 

Kontaktpersoner:

 

Mona Stautland, Rådgiver avd. Helse og Omsorg
Intensivsykepleier
Akuttmedisinsk eldreomsorg
Epost: ms@verdighetsenteret.no
Mobil: 991 59 223
Kontor: 55 39 77 48

 

Bård Søilen, Rådgiver avd. Helse og Omsorg
Intensivsykepleier
Akuttmedisinsk eldreomsorg
Epost: bs@verdighetsenteret.no
Mobil: 950 09 204
Kontor: 55 39 77 39

 

Betaling
Kursavgift betales med faktura eller kort. Gebyr ved fakturering er 50,-. Betalingsfristen for faktura er 21 dager.
Verdighetsenteret har avtale med selskapet Kredinor AS for oppfølging av ubetalte regninger.

Avbestilling
Skjer avbestilling av utdanningen tidligere enn 1 måned før oppstart, refunderes hele beløpet. Ved avbestilling senere enn 1 måned før kursstart, refunderes halvparten av avgiften. Ved avbestilling senere enn 2 uker før kursstart, får man ingen refundering. Ved sykdom refunderes hele beløpet mot fremleggelse av legeerklæringPlassen kan overføres til en annen person uten ekstra kostnad. En avbestilling er kun gyldig hvis den er bekreftet av Verdighetsenteret.

Faglig oppfølgingsseminar: Verdighetsenteret vil også i 2019 gjennomføre faglig oppfølgingsseminar for tidligere deltagere ved utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg.

Datoene for oppfølgingsseminaret er 20 og 21 november 2019. Meld deg på her! (lenke)

Les mer her: Om det faglige oppfølgingseminaret (lenke)