Om Verdighetsenteret

Verdighetsenteret er et nasjonalt, tverrfaglig kompetansesenter som forener kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen. Vi arbeider for at sårbare gamle i Norge skal få en verdig alderdom.

Våre viktigste verktøy er opplæring, fagutvikling, informasjonsarbeid og forskningsformidling. Vi jobber for å utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Vi ønsker å engasjere helsepersonell, frivillige, pasienter, pårørende, politikere, beslutningstakere og media.

Verdighetsenteret ble opprettet i 1998 som en selvstendig stiftelse. Stifterne våre er Fagforbundet, GC Rieber, Helle Bennetts Allmennyttige Fond, Norges Røde Kors. En representant fra hver stiftelse er medlem av Verdighetsenterets styre. Torill Selsvold Nyborg er styreleder. Verdighetsenteret har hovedkontor ved Bergen Røde Kors Sykehjem i Bergen. I Oslo er vi lokalisert i Sentralen og ved VID vitenskapelige høgskole.

Verdighetsenteret finansieres hovedsakelig over Statsbudsjettet, og får i tillegg midler av Fagforbundet.

Senterets utdanninger er forankret i:

Mål

For å nå vårt mål om en verdig alderdom for alle, ønsker vi å løfte frem strategier som gir gamle best mulig helse, autonomi, omsorg, trivsel og livskvalitet. Vi har særlig fokus på den voksende gruppen med demens. Vi satser på tverrfaglige opplæringstiltak for ansatte innen eldreomsorg. Vi styrker og kvalitetssikrer det frivillige omsorgs- og aktivitetstilbudet for eldre gjennom utdanning av frivillighetskoordinatorer.

Utdanninger

Verdighetsenteret tilbyr utdanningen Frivillighetskoordinator – eldreomsorg og etterutdanningene Palliativ eldreomsorg og Akuttmedisinsk eldreomsorg. Årlig gjennomfører et hundretalls personer utdanningene våre. Deltakerne er fra alle landets fylker. Utdanningene tar opp nye deltakere hvert semester.

 

Forsknings- og utviklingsarbeid

Vi driver med forskningsbasert utviklingsarbeid. Våre prosjekter er tverrfaglige og praksisnære og gjennomføres i samarbeid med både forskningsmiljø og fagfolk som jobber tett på sårbare gamle i hverdagen.

Arrangementer

Verdighetsenteret ønsker å skape debatt og oppmerksomhet om verdighet for sårbare gamle. Samfunnet trenger å bli minnet om dem som lett blir glemt. Senterets arrangementer, samarbeidsprosjekter og utspill i media skal bidra til den offentlige samtale gjennom formidling av kunnskap. Dette kan i sin tur stimulere til bedre omsorg.

Les mer om våre arrangementer her.

Ansatte

 

Silje B. EikemoLeder, Helse og omsorgTelefon: +47 55 39 77 35 / Mobil: +47 980 08 209

Julie TessemLeder, Frivillighet og kulturTelefon: +47 55 39 77 34 / Mobil: +47 98 40 27 29

Mona StautlandRådgiver, Helse og omsorgTelefon: +47 55 39 77 32 / Mobil: +47 991 59 223

Hanne JonesRådgiver, Frivillighet og kulturTelefon: +47 55 39 77 39 / Mobil: +47 984 83 179

Susanne Lier FagerbakkeRådgiver, Frivillighet og kulturTelefon: +47 55 39 77 48 / Mobil: +47 99 57 98 87

Eirin HillestadPh.d.-kandidat, Verdighetsenteret/SEFAS, UiBMobil: +47 41 69 46 48

Eirin er i doktorgradspermisjon 2018-2021.

Eli LeaRådgiver, Forskning og utviklingMobil: +47 99441414

Eli er i doktorgradspermisjon 2017-2020.

Verdighetsenteret i media 2019

Bergens Tidende: Reportasje om vinner av Omsorgsprisen 2018. Kirsten ble mistenksom, mistet luktesansen og forlangte at han så «Hotel Cæsar» med henne (Kun tilgjengelig med abonnement).

NRK radio: Intervju med faglig leder Gro Helen Dale og vinner av Omsorgsprisen 2018

Verdighetsenteret i media 2018

Bergens Tidende: Når vi nekter å akseptere døden, innlegg av Gro Helen Dale, Silje B. Eikemo og Stein Husebø.

Bergensavisen: – I Norge er vi verdensmestre i å tie, skriver Stein Husebø (Kun tilgjengelig med abonnement.)

Namsdalsavisa: Verdig avslutning på livet, reportasje fra fagdag i Namsos

NRK: Trønderkafé på sykehjem i Hordaland gir ny gnist. TV-reportasje fra Sotra. 

Dagens Medisin: Hjerteinfarkt skal ikke tolkes som omgangssyke, innlegg av Gro Helen Dale og Silje B. Eikemo. 

Bergensavisen: – Da femteklassingene skulle lage kunst, fikk de frie tøyler. Slik ble resultatet.
Reportasje fra åpningen av utstillingen Forestillingens kraft.

Bergensavisen: – Det finnes en kraft i oss uansett alder eller diagnose. (Kun tilgjengelig med abonnement.) Reportasje om prosjektet Forestillingens kraft.  

Bergens Tidende: Slik gjør de hverdagen litt annerledes for de eldre. Reportasje fra Fjell kommune om frivillige i eldreomsorgen.

Bergens Tidende: Har fått fart på demensomsorgen, reportasje om vinner av Omsorgsprisen 2017.

Verdighetsenteret i media 2017

Bergens Tidende: Kunsten å snakka om eit bilete. Intervju med Eli Lea.

Bergens Tidende: Det politikerne ikke snakker om. Debattinnlegg av Stein Husebø og Odd Jordheim. 

NRK P1: Hør intervju med frivillige Ida Alvedal (18) og Eirin Hillestad fra Verdighetsenteret om frivillighet i eldreomsorgen. 

NRK P1:Overgrep og tvang i eldreomsorgen. Intervju med Stein Husebø 21.04.2017.

Bergens Tidende: Slik skal de eldre slippe å bli sendt frem og tilbake. Reportasje om etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg.

Bergens Tidende: Får pris for stell av dement kone og utviklingshemma sønn på 44 år. Reportasje om vinner av Omsorgsprisen 2016.

NRK: Fekk pris for innsatsen som pårørande. Omsorgsprisen 2016. 

Kvinnheringen: Heimvik fekk Omsorgsprisen. Omsorgsprisen 2016.

Bergensavisen: Et prisdryss til varme ildsjeler. Omsorgsprisen 2016, 23.01.17.

Dagens Medisin: Ny utdanning innen akuttmedisinsk eldreomsorg 

Dagens Medisin: Trenger mer kunnskap om akuttmedisinsk eldreomsorg

Fagbladet: Bent Høie åpnet ny etterutdanning med en nål