Om Verdighetsenteret

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter. Vårt mål er at alle sårbare gamle i Norge skal få en verdig alderdom.

Våre viktigste verktøy er opplæring, fagutvikling, informasjonsarbeid og forskningsformidling. Vi jobber for å utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Vi ønsker å engasjere pårørende og pasienter, helsepersonell, frivillige, politikere, beslutningstakere og media.

Verdighetsenteret er en selvstendig stiftelse, med kontorer i Bergen og Oslo. I Bergen holder senteret til ved Bergen Røde Kors Sykehjem og i Oslo ved VID vitenskapelige høgskole.

Verdighetsenteret finansieres av Fagforbundet og over statsbudsjettet. Senteret er en del av Omsorgsplanen 2020, som er forankret i Stortingsmelding 29, Morgendagens Omsorg. Senteret er også forankret Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020) (pdf).

Mål

For å nå vårt mål om en verdig alderdom for alle, ønsker vi å løfte frem strategier som gir gamle best mulig helse, autonomi, omsorg, trivsel og livskvalitet. Vi har særlig fokus på den voksende gruppen med demens. Vi satser på tverrfaglige opplæringstiltak for ansatte innen eldreomsorg. Vi styrker og kvalitetssikrer det frivillige omsorgs – og aktivitetstilbudet for eldre gjennom utdanning av frivillighetskoordinatorer.

Utdanninger

Verdighetsenteret tilbyr utdanningen Frivillighetskoordinator og videreutdanningene Palliativ eldreomsorg og Akuttmedisinsk eldreomsorg. Palliativ eldreomsorg er en videreutvikling innen tematikken omsorg ved livets slutt. Til sammen er det rundt 500-600 årlige deltakere. Deltakerne er fra alle landets fylker. Utdanningene tar opp nye deltakere hvert semester.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Vi driver med forskningsbasert utviklingsarbeid. Våre prosjekter er tverrfaglige og praksisnære og gjennomføres i samarbeid med både forskningsmiljø og fagfolk som jobber tett på sårbare gamle i hverdagen.

Arrangementer

Verdighetsenteret arrangerer Verdighetskonferansen annethvert år, og deler årlig ut Omsorgsprisen. Verdighetsenteret samarbeider med BIFF, Bergen Bergen Røde Kors, Kunst- og designhøyskolen og Lønborg videregående skole om arrangemenet En dag for verdighet hver høst.

Ansatte

 

Silje B. EikemoLeder, Helse og omsorgTelefon: +47 55 39 77 35 / Mobil: +47 980 08 209

Mona StautlandRådgiver, Helse og omsorgTelefon: +47 55 39 77 32 / Mobil: +47 991 59 223

Eirin HillestadLeder, Frivillighet og kulturTelefon: +47 55 39 77 33 / Mobil: +47 41 69 46 48

Julie TessemRådgiver, Frivillighet og kulturTelefon: +47 55 39 77 34 / Mobil: +47 98 40 27 29

Hanne JonesFagkonsulent, Frivillighet og kulturTelefon: +47 55 39 77 39 / Mobil: +47 984 83 179

Eli LeaRådgiver, Forskning og utviklingMobil: +47 99441414

Eli er i doktorgradspermisjon 2017-2020.