Om Verdighetsenteret

Verdighetsenteret er et nasjonalt, tverrfaglig kompetansesenter som forener kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen. Vi arbeider for at sårbare gamle i Norge skal få en verdig alderdom.

Våre viktigste verktøy er opplæring, fagutvikling, informasjonsarbeid og forskningsformidling. Vi jobber for å utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Vi ønsker å engasjere helsepersonell, frivillige, pasienter, pårørende, politikere, beslutningstakere og media.

Verdighetsenteret ble opprettet i 1998 som et prosjekt ledet av Stein Husebø. I 2008 ble Verdighetsenteret en selvstendig stiftelse. Stifterne våre er Fagforbundet, GC Rieber, Helle Bennetts Allmennyttige Fond, Norges Røde Kors. En representant fra hver organisasjon er medlem av Verdighetsenterets styre. Torill Selsvold Nyborg er styreleder. Verdighetsenteret har hovedkontor ved Bergen Røde Kors Sykehjem i Bergen. I Oslo er vi lokalisert i Sentralen.
Verdighetsenteret finansieres hovedsakelig over Statsbudsjettet, og får i tillegg midler av Fagforbundet.

Senterets utdanninger er forankret i:

Mål

For å nå vårt mål om en verdig alderdom for alle, ønsker vi å løfte frem strategier som gir gamle best mulig helse, autonomi, omsorg, trivsel og livskvalitet. Vi har særlig fokus på den voksende gruppen med demens. Vi satser på tverrfaglige opplæringstiltak for ansatte innen eldreomsorg. Vi styrker og kvalitetssikrer det frivillige omsorgs- og aktivitetstilbudet for eldre gjennom utdanning av frivillighetskoordinatorer.

Utdanninger

Verdighetsenteret tilbyr utdanningen Frivillighetskoordinator – eldreomsorg og etterutdanningene Palliativ eldreomsorg og Akuttmedisinsk eldreomsorg. Årlig gjennomfører et hundretalls personer utdanningene våre. Deltakerne er fra alle landets fylker. Utdanningene tar opp nye deltakere hvert semester.

 

Forsknings- og utviklingsarbeid

Vi driver med forskningsbasert utviklingsarbeid. Våre prosjekter er tverrfaglige og praksisnære og gjennomføres i samarbeid med både forskningsmiljø og fagfolk som jobber tett på sårbare gamle i hverdagen.

Arrangementer

Verdighetsenteret ønsker å skape debatt og oppmerksomhet om verdighet for sårbare gamle. Samfunnet trenger å bli minnet om dem som lett blir glemt. Senterets arrangementer, samarbeidsprosjekter og utspill i media skal bidra til den offentlige samtale gjennom formidling av kunnskap. Dette kan i sin tur stimulere til bedre omsorg.

Les mer om våre arrangementer her.

Ansatte

 

Odd JordheimDaglig leder

Silje B. EikemoKonstituert daglig leder og leder Helse og omsorgMobil: +47 980 08 209

Eirin HillestadPh.d.-kandidat, Verdighetsenteret/SEFAS, UiBMobil: +47 41 69 46 48

Eirin er i doktorgradspermisjon 2018-2021.

Eli LeaLeder, Forskning og utviklingMobil: +47 99441414

Eli er i doktorgradspermisjon 2017-2020.

Verdighetsenteret i media