Om Verdighetsenteret

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter. Vårt mål er at alle sårbare gamle i Norge skal få en verdig alderdom.

Våre viktigste verktøy er opplæring, fagutvikling, informasjonsarbeid og forskningsformidling. Vi jobber for å utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Vi ønsker å engasjere pårørende og pasienter, helsepersonell, frivillige, politikere, beslutningstakere og media.

Verdighetsenteret er en selvstendig stiftelse, med kontorer i Bergen og Oslo. I Bergen holder senteret til ved Bergen Røde Kors Sykehjem og i Oslo ved VID vitenskapelige høgskole.

Verdighetsenteret finansieres av Fagforbundet og over statsbudsjettet. Senteret er en del av Omsorgsplanen 2020, som er forankret i Stortingsmelding 29, Morgendagens Omsorg. Senteret er også forankret Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020) (pdf).

Mål

For å nå vårt mål om en verdig alderdom for alle, ønsker vi å løfte frem strategier som gir gamle best mulig helse, autonomi, omsorg, trivsel og livskvalitet. Vi har særlig fokus på den voksende gruppen med demens. Vi satser på tverrfaglige opplæringstiltak for ansatte innen eldreomsorg. Vi styrker og kvalitetssikrer det frivillige omsorgs – og aktivitetstilbudet for eldre gjennom utdanning av frivillighetskoordinatorer.

Utdanninger

Verdighetsenteret tilbyr utdanningen Frivillighetskoordinator og videreutdanningene Palliativ eldreomsorg og Akuttmedisinsk eldreomsorg. Palliativ eldreomsorg er en videreutvikling innen tematikken omsorg ved livets slutt. Til sammen er det rundt 500-600 årlige deltakere. Deltakerne er fra alle landets fylker. Utdanningene tar opp nye deltakere hvert semester.

 

 

Forsknings- og utviklingsarbeid

Vi driver med forskningsbasert utviklingsarbeid. Våre prosjekter er tverrfaglige og praksisnære og gjennomføres i samarbeid med både forskningsmiljø og fagfolk som jobber tett på sårbare gamle i hverdagen.

Arrangementer

Verdighetsenteret arrangerer Verdighetskonferansen annethvert år, og deler årlig ut Omsorgsprisen. Verdighetsenteret samarbeider med BIFF, Bergen Bergen Røde Kors, Kunst- og designhøyskolen og Lønborg videregående skole om arrangemenet En dag for verdighet hver høst.

Ansatte

 

Silje B. EikemoLeder, Helse og omsorgTelefon: +47 55 39 77 35 / Mobil: +47 980 08 209

Mona StautlandRådgiver, Helse og omsorgTelefon: +47 55 39 77 32 / Mobil: +47 991 59 223

Eirin HillestadLeder, Frivillighet og kulturTelefon: +47 55 39 77 33 / Mobil: +47 41 69 46 48

Eirin er i doktorgradspermisjon 2018-2021.

Julie TessemLeder, Frivillighet og kulturTelefon: +47 55 39 77 34 / Mobil: +47 98 40 27 29

Hanne JonesRådgiver, Frivillighet og kulturTelefon: +47 55 39 77 39 / Mobil: +47 984 83 179

Susanne Lier FagerbakkeRådgiver, Frivillighet og kulturTelefon: +47 55 39 77 48 / Mobil: +47 99 57 98 87

Gro Helen DaleLeder, Forskning og utviklingTelefon: +47 55 39 77 22 / Mobil: +47 45 19 49 21

Eli LeaRådgiver, Forskning og utviklingMobil: +47 99441414

Eli er i doktorgradspermisjon 2017-2020.

Verdighetsenteret i media 2018

NRK: Trønderkafé på sykehjem i Hordaland gir ny gnist. TV-reportasje fra Sotra. 

Dagens Medisin: Hjerteinfarkt skal ikke tolkes som omgangssyke, innlegg av Gro Helen Dale og Silje B. Eikemo. 

Bergensavisen: – Da femteklassingene skulle lage kunst, fikk de frie tøyler. Slik ble resultatet.
Reportasje fra åpningen av utstillingen Forestillingens kraft.

Bergensavisen: – Det finnes en kraft i oss uansett alder eller diagnose. (Kun tilgjengelig med abonnement.) Reportasje om prosjektet Forestillingens kraft.  

Verdighetsenteret i media 2017

Bergens Tidende: Kunsten å snakka om eit bilete. Intervju med Eli Lea.

Bergens Tidende: Det politikerne ikke snakker om. Debattinnlegg av Stein Husebø og Odd Jordheim. 

NRK P1: Hør intervju med frivillige Ida Alvedal (18) og Eirin Hillestad fra Verdighetsenteret om frivillighet i eldreomsorgen. 

NRK P1:Overgrep og tvang i eldreomsorgen. Intervju med Stein Husebø 21.04.2017.

Bergens Tidende: Slik skal de eldre slippe å bli sendt frem og tilbake. Reportasje om etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg.

Bergens Tidende: Får pris for stell av dement kone og utviklingshemma sønn på 44 år. Reportasje om vinner av Omsorgsprisen 2016.

NRK: Fekk pris for innsatsen som pårørande. Omsorgsprisen 2016. 

Kvinnheringen: Heimvik fekk Omsorgsprisen. Omsorgsprisen 2016.

Bergensavisen: Et prisdryss til varme ildsjeler. Omsorgsprisen 2016, 23.01.17.

Dagens Medisin: Ny utdanning innen akuttmedisinsk eldreomsorg 

Dagens Medisin: Trenger mer kunnskap om akuttmedisinsk eldreomsorg

Fagbladet: Bent Høie åpnet ny etterutdanning med en nål