Verdighetsenteret tar kompetanse til din kommune

Verdighetsenteret reiser hvert år til ulike deler av landet for å undervise, holde fagdager og folkemøter. Vi tilbyr etterutdanninger, kurs og fagdager i din kommune.

En dame underviser foran mange studenter

Etterutdanning - vi kommer til deg

Vi kan tilby etterutdanningene Palliativ eldreomsorg, Frivillighet i eldreomsorg, Akuttmedisinsk eldreomsorg og Praktisk implementering i din kommune.

Verdighetsenteret liker å reise til ulike steder i hele Norge. Det har også stor verdi at mange fra samme arbeidsplass og kommune får lik kompetanse. Vi legger opp til faglige diskusjoner og refleksjoner underveis i etterutdanningene.

Les mer om fordelene ved å komme til deg

Skreddersydde fagdager

Vi tilbyr også skreddersydde fagdager og kurs i din kommune, med ønsket tema innenfor våre fagområder.

Noen aktuelle tema kan være:

 • Palliasjon til den gamle pasienten

 • Forhåndssamtaler og palliativ plan

 • Atypisk presentasjon av akutt sykdom hos eldre

 • Sykdommer hos eldre

 • Fall og fall-forebygging

 • Kommunikasjon og samhandling på tvers av tjenestene, blant annet gjennomgang av ISBAR, NEWS2 og closed loop

 • Prosedyretrening, f eks nevrologisk undersøkelse, HLR eller smertepumpe

 • Etikk og etisk refleksjon

 • Smertebehandling og smertekartlegging, blant annet gjennomgang av kartleggingsverktøyene ESAS og MOBID-2

 • Ivaretakelse av hjelpere

 • Frivillighet i palliasjon

 • Ivaretakelseshjulet – et praktisk redskap for å ivareta og samarbeide godt med frivillige

 • Godt samarbeid med frivillige i kommunens helse – og omsorgssektor.

 • Koordinatorrollen – det viktige bindeleddet

 • Inspirasjonsforedrag om aktivitet, fellesskap og kreativitet i demens- og eldreomsorgen

 • Kulturformidling i eldreomsorg

 • Gammel og skeiv

 • Kommunikasjonstrening for helsepersonell – hvordan snakke med pårørende?

 • Dødsønske = dødshjelp? - Hvordan respondere på et sterkt ønske om “å få slippe”?

 • Sistehjelpskurs - Sistehjelp.no

Prisliste etterutdanninger

Eksterne oppdrag Frivillighet i eldreomsorg:
75 000 kr

Eksterne oppdrag Akuttmedisinsk eldreomsorg:
150 000 kr

Eksterne oppdrag Palliativ eldreomsorg:
100 000 kr

Eksterne oppdrag Praktisk implementering:
100 000 kr

Inkludert i pris er kostnader ifm reise, diett og opphold for undervisere, samt kostnad ved transport av utstyr.