eldre dame og lager påskepynt sammen med en frivillig dame

Kunnskap gir økt samarbeid om frivillighet i eldreomsorgen

Randaberg kommune brenner for frivilligheten, men ønsket mer kompetanse om frivillighets-koordinering for å få mer struktur på dette fagområdet. Dermed sendte de seks medarbeidere fra ulike seksjoner på etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg.

Publisert 19. mar. 2024 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Privat

– Selv om kommunen har en frivillighetspolitikk, så trenger vi kunnskap og systematikk slik at den overordnede frivillighetspolitikken kan nå ut til helse- og omsorgstjenestene. Vi ser at fagkompetansen vi har tilegnet oss på Verdighetsenteret er helt avgjørende for å få samarbeidet med frivilligheten til å fungere bedre. Dette har også hjulpet oss inn i nye samarbeidsprosjekter med lokalt organisasjonsliv, forteller en av deltakerne fra Randaberg, Elisabeth Moe, som er fagutvikler for frivillighet og pådriver for frivillighetsarbeidet i Randaberg kommune, avdeling helse- og velferd.

Endringsvilje er nøkkelen

– Med Helsepersonellkommisjonens NOU 2023: 4 om oppgavedeling, samt Demensplan 2025, var det tid for handling. Randaberg fikk også innovasjonstilskudd gjennom Statsforvalteren, noe som gjorde det mulig å tenke nytt. Dette har resultert i et godt samarbeid mellom helse, kultur, Frivilligsentral og den lokale demensforeningen.

– Nøkkelen til suksess er god forankring og endringsvilje. Slike prosjekt må løftes opp på systemnivå. Dessuten trenger vi kompetanse. Her kommer Verdighetsenteret til god nytte, som med sin etterutdanning Frivillighet i eldreomsorg har gitt oss stødig veiledning og gode verktøy vi kan ta i bruk rett inn i vårt nye prosjekt, forteller Elisabeth Moe,

– Jeg kan ikke få understrekt nok hvor matnyttig etterutdanningen har vært for oss. Ikke minst den måten studiet er lagt opp med grundig og god støtte til konkrete prosjekt vi alle jobber med.

Samtidig klarte de å samle en gjeng med sentrale aktører som tok etterutdanningen sammen. I tillegg til Elisabeth var det; folkehelsekoordinator, en fagkoordinator fra bofellesskap og en fra sykehjem, demenskoordinator i hjemmetjenesten samt daglig leder på Frivilligsentralen, som ønsker utdanningen så snart det lar seg gjøre.
– Dette er gull verdt. Vi snakker samme språk og har samme kunnskapsgrunnlag. Da blir det lettere å skape god frivillig aktivitet på tvers av seksjoner og fagområde, sier Elisabeth.

Frivillighetshåndbok for kommunen

Hun forteller videre at de jobber med å lage en håndbok for frivillighet som ansatte i kommunen kan benytte, basert på Verdighetsenteret sin frivillig-håndbok. En håndbok som skal gjøre det enklere å ta imot og ivareta frivillige.

– Vi må bli gode på koblingen mellom kommunen og sivilsamfunnet. Det betyr at de helse-ansatte også trenger økt kunnskap for å skape et smidig samarbeid.

Frivillighetenes Hus er allerede etablert midt i hjertet av Randaberg, som er kjent for sitt store frivillige engasjement. Min jobb nå er å kartlegge de som allerede bidrar og rekruttere flere. Deretter blir det viktig å sette alt i system, deriblant utarbeide felles rutiner, på systemnivå og på avdelingsnivå.

Dernest starter jobben med implementering, sier hun videre. Målet er at "Frivillighetens hus" skal bli veien inn for de som ønsker å bidra i frivillig arbeid, enten det er for barn-unge, flyktninger eller eldre.

– Per i dag er det litt tilfeldig hvordan de frivillige blir rekruttert. Derfor er potensialet stort for å få en samlet frivillighetspolitikk for hele kommunen, sier Elisabeth.

skole elev hjelper en eldre med baking

På etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg, er det også fokus på å få til godt samarbeid med aktører i nærmiljøet, blant annet skoler og barnehager.

Et av prosjektene Randaberg har jobbet med, er nettopp et nærmiljøsamarbeid med Grødem ungdomsskole – for å skape gode øyeblikk for de eldre.

Dette prosjektsamarbeidet handler om «Innsats for andre», et valgfag i grunnskolen som skal gi elevene innføring i frivillig og holdningsskapende arbeid.

– Vi ble gjort oppmerksomme på dette faget, og ville se om det var mulig å benytte denne ressursen inn i våre tjenester.

Nye prosjekter i emning

Prosjektet i Randaberg sprer seg videre til andre institusjoner etter behov, der elevene arrangerer juleaktiviteter og påskeverksted sammen med beboerne. Samtidig er et nytt samarbeid i emning med den videregående skolen. Rekruttering av helsefagarbeidere, som i tillegg til å ha praksis på sykehjem, skal få muligheten til å bli kjent med pasientene gjennom kjekke aktiviteter før de går ut i praksis. Dette for å trygge elevene.

– Vi ser at dette kan vokse seg videre på stadig nye områder. Ved å skape gode holdninger blant de unge – så kan dette stå seg over tid. Men vi må ha tålmodighet nå i starten, slik at alle ledd er med. Nye prosjekter kan ta lang tid å iverksette, sier Elisabeth som gleder seg til fortsettelsen.

Om prosjektveiledning i etterutdanning

På etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg får den enkelte deltaker hjelp til å utvikle et prosjekt på sin arbeidsplass. Kurslederne fra Verdighetsenteret veileder arbeidet med prosjektbeskrivelsen.

– Deltakerne melder tilbake at det er nyttig å få vårt blikk på arbeidet de gjør. Vi har veiledet nærmere 600 prosjekter, og kan gi tips og råd dersom vi ser liknende prosjekter som andre deltakere har jobbet med tidligere. Mange velger å jobbe med systemprosjekter som kan koples til det utviklingsarbeidet vi har gjort på Verdighetsenteret tidligere – som for eksempel vår modell for samarbeid med frivillige i helse- og omsorgssektoren, Verdighetsenterets ivaretakingshjul eller tematikk i vår frivillighetshåndbok.

Deltakerne blir også en støtte for hverandre underveis i etterutdanningen, og de får sparre med hverandre rundt utfordringer de møter på veien i arbeidet, forteller rådgiver og underviser på etterutdanningen, Beate Magerholm.

Randaberg satser på kompetanse

– At Randaberg kommune har en satsning på kompetanse for å optimalisere samarbeidet med frivillig sektor og nærmiljø i helse- og omsorgstjenestene/eldreomsorgen er gull verdt, sier Beate, som også understreker betydningen av å ta etterutdanningen sammen.

– På den måten skapes et felles kompetansegrunnlag når en skal jobbe frem gode retningslinjer for samarbeidet.