Aktivitet i tømmerhytto

Prosjektleder: Trond Jonassen og Renate Abelrlig, Fredlundskogen bofelleskap

Prosjektstart: Sommeren 2021

Prosjektet foregår på: Fredlundskogen bofelleskap

Involverte i prosjektet: Lions

Målgruppe: Beboere, hjemmeboende, personer med demens, frivillige

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Inni en hytte

Hyttetur i sansehagen

I samarbeid med LIONS ønsker bofelleskapet å arrangere jevnlig kiosk/kafe i tømmerhytten i hagen for beboere og hjemmeboende som har glede av dagtilbudet. De fleste beboerne har et forhold til hyttelivet siden det har vært en del av kulturen i nærområdet i alle år, og er et hyppig samtaleemne. Beboerne er mennesker med ulike demenssykdommer. Med henblikk på kvalitetsreformen for eldre Leve hele Livet ønsker man her å stimulere til økt aktivitet, minnestimulering, og å lage nye og gode minner. Deltakerne vil også få frisk luft og bevegelse siden hytten ligger i utkanten av hagen, og pårørende og andre vil kunne få en hyggelig stund med sine nærmeste ved gå på hyttetur og kjøpe kioskvarer. Kiosken er planlagt en gang pr måned, og skal driftes ved selvkostprinsippet.

Slik kan du gå frem:

Innled samarbeid med frivillig organisasjon som kan bistå i kiosken når denne er åpen. Ta om mulig beboere med på planlegging av hva som trengs av varer, og produksjon av f. eks handledisk. Fordel ansvaret for innkjøp av utstyr, varer, temperaturkontroll og eventuell pengehåndtering, og lag en rutine for innkjøp av varer i hverdagen. I samarbeid med frivillige utarbeides det en plan for det første halvåret, som en prøveperiode. Erfaringer fra beboerne journalføres, og evalueres hver måned. Etter prøveperioden samles frivillige og prosjektgruppen til planmøte, der eventuelle endringer gjøres. Ta referat fra møtene slik at alle involverte holdes oppdatert på fremdriften.

Og gode tips:

Vurder om det er nødvendig med innkjøp av pengeskrin, eller om all betaling skal gjøres digitalt. Dersom hytten ellers er disponibel for pårørende og andre som tar med varer selv, kan det være en god ide å ha en inventarliste/kjøpsliste. Og dersom dere har et lokale som kan egne seg til utlån, kan det være positivt å tilby dette til frivillige lag og foreninger - et godt grunnlag for samarbeid.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg