Bygge kultur blant de ansatte for frivillighet i sykehjem

Prosjektledere: Grethe Målfrid Skåli, Eik sykehjem, Tønsberg & Vigdis Endresen, Nes sykehjem. Tønsberg

Prosjekt start: 2021

Prosjektet foregår på: Sykehjem, Tønsberg

Involverte i prosjektet: Institutionsleder ved sykehjem

Målgruppe: Ansatte ved sykehjem

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Tegning. To mennesker bygger i felleskap en bro mellom seg

De ansatte som viktig ressurs

Prosjektet innlemmer frivillighet i sykehjem og får til et godt samarbeid mellom ansatte og frivillige.

Ansatte er en viktig ressurs for å beholde frivillige på sykehjemmene. Prosjektet skaper en kultur som bygger broer mellom ansatte og frivillige slik at de frivillige kan føle seg sett og ivaretatt når de møter personalet på sykehjem.

Samarbeidet med frivillige skal oppleves meningsfylt for både ansatte, de frivillige og de eldre selv. Derfor kartlegges ønsker og behov til den enkelte eldre, og hva som gir dem glede i hverdagen

Brobygging og fokus på den enkelte eldre er viktig arbeid for at ansatte og frivillige sammen kan bidra til at de eldre kan få en mer betydningsfull hverdag og dermed øke livskvaliteten til hver enkelt som bor på sykehjemmet.

Slik kan du gå frem

På avdelingene velges en kontaktperson blant de ansatte. Denne ansatte fungerer som bindeledd mellom avdelingen og frivillighetskontakten. Disse kontaktpersoner er viktig da det er disse som kjenner de eldre best og kan bistå frivillighetskontakten med å knytte kontakt med rett frivillig og type aktivitet.

Og gode tips

Det er små ting som skal til for at de frivillige skal føle seg velkommen. Inviter for eksempel gjerne den frivillige på kaffe og ha den eldre klar til den frivillige kommer. Informer den frivillige om dagsform og følg den frivillige inn på rommet.

Forankring av samarbeidet med frivillige i ansattgruppen er viktig for å beholde de frivillige og rekruttere nye. Lag avtaler med leder for å bli invitert til personalmøter, og informer de ansatte om de positive effektene når det kommer til pårørende, frivillige og de ansatte selv.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg