Hverdag med mening

Prosjektleder: Mona Svegården, Øyer-Tretten frivilligsentral

Prosjekt start: 2021

Prosjektet foregår på: Lokalt bosenter, Øyer kommune.

Involverte i prosjektet: Øyer kommune, lag og foreninger i frivilligsentralen

Målgruppe: Beboerene på bosenteret

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Frivillig og eldre dame sidder sammen og smiler til hverandre.

Økt aktivitet for beboere og frivillige

I dette prosjektet stilles spørsmålene: Hva ønsker beboerne å fylle sin hverdag med? Ønsker beboerne seg gruppeaktiviteter, en til en aktivitet eller en kombinasjon? Hvordan kan frivilligheten bidra?

Prosjektet kartlegger behov for frivillighet – formålet er at beboerne ved bosenteret skal oppleve en meningsfylt fritid, og bidra til et lokalsamfunn der frivilligheten blomstrer.

Ved å kartlegge beboernes ønsker vil det være enklere for frivilligheten å bidra. Da er tilbudet de gir basert på beboernes behov og ønsker. Dette vil øke deltagelsen blant de som bor på bosenteret og stimulere til økt livskvalitet. De frivillige vil føle at de har meningsfylte oppgaver og det vil være enklere å rekruttere nye frivillige når vi har konkrete oppgaver å løse. De ansatte som er tilknyttet bosenteret vil oppleve at et økt samarbeid vil bidra positivt for alle involverte parter.

Slik kan du gå frem

Samarbeid eventuelt med en prosjektgruppe om å finne ut av hvordan beboernes ønsker kan kartlegges.


Etter gjennomført kartlegging av behov kan det utformes og gjennomgås forslag til aktiviteter. Videre kartlegges hvilke ressurser som må til for å gjennomføre beboernes ønsker.


Ta kontakt med potensielle samarbeidspartnere. I dette prosjektet ble ulike lag, foreninger og frivillige i frivilligsentralen kontaktet med invitasjon til samarbeid.

Og gode tips

Det er viktig at ideen forankres hos alle involverte parter.

Tenk gjerne Ungdomsskolen med inn i samarbeid. For eksempel kan en Ungdomsskole som har valgfaget innsats for andre på timeplanen være en aktuell samarbeidspartner.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg