eldre dame sammen med ung dame som gjør hagearbeid og en pleier prater med dem

En behovstilpasset etterutdanning - for det gode samspillet

Siden oppstarten i 2010 har nærmere 700 gjennomført etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg. Nå skal den relanseres i en ny og mer tematisk drakt, for å nå bredere og for at flere kan bygge kompetanse etter sitt behov.

Publisert 03. jun. 2024 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Silje Robinson

– Fra 3. juni legger vi om etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg. Vi har nå spisset etterutdanningen til å inneholde de temaene vi ser er aktuelle for alle i den brede målgruppen, dvs alle som jobber med frivillighet i eldreomsorg. I tillegg blir det mulig å bygge på grunnutdanningen med kursdager som går i dybden på ulike tema, forteller leder for avdeling frivillighet og kultur, Marion R. Løseth.

Etterutdanningen vil nå gå over fire dager med en valgfri dag om prosjektutvikling. Denne er inkludert for dem som ønsker å få veiledning i å utvikle et frivillighetsprosjekt på sin arbeidsplass. Dette er et format som kan passe godt med en travel arbeidshverdag samtidig som det gir nok rom til å gå i dybden på de temaene det er størst behov for kunnskap om.

– Vi håper med denne omleggingen at deltakelse blir tilgjengelig for flere. Samtidig introduserer vi dagskurs der en kan finne tematikk som er aktuelt for den enkelte, og som på den måten kan bygge sin kompetanse ut fra eget behov.

Prosjektutvikling og veiledning

– For de som ønsker, blir det tilbudt en kostnadsfri ekstra studiedag viet til prosjektutvikling, med veiledning fra Verdighetsenteret. Forskjellen fra tidligere at prosjektarbeid blir valgfritt – samtidig er dette noe vi absolutt anbefale alle å gjennomføre, sier Marion videre.

Fordi prosjektutvikling skilles ut i en egen kursdag så vil vi også kunne åpne for tidligere deltakere (mot en kursavgift) som ønsker å utvikle et nytt prosjekt med veiledning fra Verdighetsenteret.

Hovedmålgruppen for etterutdanningen har alltid vært frivillighetskoordinatorer i kommune eller offentlig- og frivillig sektor som jobber med eldre, men etter hvert har også ledere, fagrådgivere eller prosjektledere innen eldreomsorg hatt god nytte av etterutdanningen på Verdighetsenteret. Vi ser også at kompetanse om godt samarbeid med frivillige er viktig for helsepersonell på alle nivå.

– Målet er å nå enda bredere ut, og ved å lage dagskurs for temaer kan vi gå mer i dybden på tematikken enn vi kunne når temaet var inkludert i en etterutdanning med en bred og sammensatt målgruppe, sier Marion Løseth.

De temaene som er tatt ut av grunnutdanningen legges til egne dagskurs. Dette gjør det lettere for deltakere å se hva som er aktuelt for dem, og en kan gå dypere inn i enkelt-områder.

– Kursdagene er ideelle til å bygge på grunnutdanningen, men vil også være åpne for de som ikke har tatt etterutdanningen. Kursene vil være digitale, men kan bestilles som fysiske fagdager.

Dagskurs som lanseres i 2024

  • Verdighetsenterets samspillsmodell - strategisk organisering av samarbeid med frivillige i kommunens helse- og omsorgsfelt
  • Hvordan lykkes i rollen som frivillighetskoordinator
  • Frivillighet og etikk-refleksjon
  • Frivillighet i demens-omsorg

Dagskurs som lanseres i 2025:

  • Kulturformidling i eldreomsorg
  • Frivillighet i hjemmetjenesten
  • Frivillighet og inkluderende eldreomsog
  • Samarbeid med frivillige i palliasjon

Mer om alle dagskurs og påmelding