• Verdighetsenteret

  En verdig alderdom for våre sårbare gamle!

 • Verdighetsenterets utdanninger

  Meld deg på nye kull til høsten !

   

 • Utdanningen

  Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom

 • Utdanningen

  Frivillighetskoordinering

 • Utdanningen

  Akuttmedisinsk eldreomsorg

Aktuelt